Hirdetések

Közlemény

A Húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és
családban is méltó módon ünnepelje meg Megváltásunk titkát.
Tekintettel arra, hogy többekben felmerült annak igénye, hogy a Nagyhetet szabályozzuk
plébániai szinten, megerősítjük, hogy korábbi rendelkezéseink a Nagyhétre is érvényesek.
Kérjük a paptestvéreket, hogy ha valamely hívő részéről a személyes gyónás sürgető igénye
felmerül, az egészségügyi szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák szem előtt. Akinek
nincs alkalma arra, hogy a szentáldozását a húsvéti időben végezze el, az elvégezheti később.
A Feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánjuk a paptestvéreknek és minden kedves
testvérünknek.

Budapest, 2020. április 2.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia