Hirdetések

Hirdetések 2024. május 26-tól június 2-ig.

  • Vasárnap  Szentháromság vasárnapja főünnep. A szentmisék a vasárnapi rendben.
  • Hétfőn Igualadai Boldog Tousy Soler József kapucinus emléknapja.
  • Keddtől péntekig májusban 17.30-tól lorettói litániát imádkozunk a Szűzanya tiszteletére  a templomban, amelyet szentmise követ.
  • Szerdán Szent VI. Pál pápa emléknapja.
  • Szombaton Szent Justinus vértanú emléknapja. 7.30-kor szentmise Magyar Hazánkért, majd szentségimádás 9.30-ig. A templom nyitva szentgyónásra és imádságra a déli harangszóig.
  • A következő vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja főünnep. Elmarad a szentmise reggel 8 órakor. Szentmise és körmenet – szokás szerint – a Szent Anna templomban 9 órától, majd jövünk a körmenettel templomunba. Az olasz nyelvű szentmise ezért 11.30-kor kezdődik. Este 18 órakor szentmise magyar nyelven.

Kedves testvérek!

Ez évben is számítunk szíves támogatásukra plébániánk fenntartásának,  kiadásainak fedezése céljából. Egyházi hozzájárulásukat, az úgy nevezett egyházi adót, – amelynek ajánlott mértéke az éves jövedelem 1 %-a és befizetése mindenki lelkiismeretére van bízva, – befizethetik a plébániai irodában annak nyitvatartási idejében, vagy a magyar nyelvű szentmisék után a sekrestyében készpénzzel. Van lehetőség bankon keresztül átutalni a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára. Sokan választják már ezt kedvező fizetési módot. Ha az egyösszegű befizetés gondot okoz, lehet akár több részletben is fizetni. Előre is nagy tisztelettel megköszönjük szíves támogatásukat!