Események

Plébániai kirándulás Felvidékre 2018. október 12-én

Úrnapi körmenet 2018-ban

Az elmúlt évben és az ideiben is közösen ünnepeltünk a Felső-vízivárosi Szent Anna Plébániával az Úrnapját. Az ünnepi szentmise a Szent Anna-templomban volt. A stációs oltároknál a Batthyány, illetve a Corvin téren szentségi áldásban részesültek a körmenetben résztvevők, majd a kapucinus templomban ért véget hálaadással a körmenet.

Pünkösdi virrasztás 2017-ben

Templomunkban régi hagyomány a pünkösdi virrasztás, így mesélt róla egy idős hívő: Pontosan nem tudom mióta, de 150 éve már biztosan van! Azt tudom, hogy az én dédnagymamám (aki 1910-ben halt meg) Újlakon lakott a Szépvölgyi utcában, ő mesélte, hogy már kislány korában is mindig itt várták a Szentlelket. Azt is mondta, hogy ők is már úgy tudták, hogy itt ez egy régi szokás. Szekerekkel jöttek Buda környékéről, főleg svábok, de más vidékekről is távoli falvakból érkeztek ide várni a Szentlelket. Hogyan töltötték az éjszakát? Elmélkedéssel, imával, énekkel. Változatosnak kellett lennie, mert elalszank az emberek, ha egyhangú. A régi emberek persze kevésbé aludtak el, mert azok edzettebbek voltak. Bár folyamatosan volt nálunk pünkösdi virrasztás, a háború után sajnos már nem jöttek annyian. Már a vidékiek sem tartották, tartják ezt a szép hagyományt.”

2017-ben is megtartottuk a hagyományos pünkösdi virrasztást, sok újdonsággal. Este 8 órakor a szentmisével kezdtünk, melynek keretében a kapucinus atyák a híveket csendes áldásban részesítették, és megkentek mindenkit olajjal. Ezután a kapucinus testvérek agapéra vártak bennünket, ahol testünket felkészítettük a hosszú éjszakai virrasztásra. 10-11 óra körül a templomban folytattuk a virrasztást, közösen imádkoztuk a rózsafüzért és felolvastunk pünkösdi gondolatokat. Az éjféli szentmisét Fülöp Ákos atya mondta, aki a szentmise végén ezüstmisés áldásban részesítette a jelenlevőket. Hajnali 1 és 2 óra között Süllei László atya tartott egy órás elmélkedést, imádságot. 2 és 4 óra között keresztutat jártunk, melynek során XVI. Benedek pápa gondolatai segítették az elmélkedésünket. Hajnali 4 órakor Fejes Csaba atya által mondott szentmisével fejeződött be az imádságos Szentlélekvárás.

 

Öregministráns találkozó és Agapé 2017-ben

Május 7-én, a déli szentmise után agapéra hívták a kapucinus testvérek a Budai kapucinus  templom közösségét. A jelenlegi híveket, és azokat a családokat is, akik már nem itt élnek, de ideköti őket életüknek és hitéletüknek egy része. Felhasználva ezt az alkalmat, összefogtak az „öreg” ministránsok is, és a szentmisén közösen „szolgáltak” az oltár körül. Felemelő volt látni a több mint 20 ministránst!
Mivel közös ünnepünk egyben anyák napja is volt, Marco testvér a szentmise végén megáldotta az édesanyákat. Többszörös dédnagymamák, nagymamák és fiatal anyukák együtt álltak a sorban, és az áldás mellett szép emléket is kaptak.
A szentmisét követően agapéra gyűltünk össze az Avianói Szent Márk teremben. Andrea testvér igazi magyaros, ízletes gulyáslevest és olaszos tésztát főzött nekünk, és az elmaradhatatlan olasz sonka is mindenkinek nagyon ízlett.

A 300 éve felszentelt kapucinus templom ünnepe 2016-ban

Templom

Ebben az évben szeptember 18-án ünnepeltük az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomunk felszentelésének 300 éves évfordulóját.

Az ünnepi szentmisét és a homíliát Erdő Péter bíboros atya mondta. A szentzenét a Budavári Nagyboldogasszony templom ének- és zenekara szolgáltatta Tardy László érdemes művész karnagy vezényletével. Közreműködött orgonán Kovács Nándor Szent Adalbert-díjas kántor és Lendvai István Gábor orgonaművész.

2017. Farsangi összejövetel