Hirdetések

Hirdetések 2018. február 10-től 18-ig.

  • Vasárnap nagyböjt első vasárnapja. A szentmisék a korábban megszokott rendben kezdődnek, tehát reggel 8 órakor a kápolnában, 11.30-kor és 18 órakor a templomban magyar nyelven, az olasz nyelvű szentmise 10 órakor kezdődik. A szentmisék végén hamvazkodhatnak, akik hamvazószerdán nem jutottak el templomba.
  • Elkészült a padok új fűtése! Nagyon szépen köszönjük a kedves hívek türelmét és megértését. Kérjük, hogy főleg a már felújított első két padsort, illetve a jobboldali hátsó padsort vegyék igénybe. Ezekben működik a fűtés. Továbbra is várjuk szíves támogatásukat, hogy ki tudjuk fizetni a költségeket.
  • Hétfőn nem tartunk szentmisét.
  • Nagyböjt keddjein az esti szentmise után a lelki felkészülés jegyében csendes szentségimádást tartunk.
  • Csütörtökön Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe.
  • Pénteken 17.30-kor keresztutat járunk a templomban. Utána szentmise a kápolnában.
  • Szombaton Szent Mátyás apostol ünnepe. A reggeli szentmise után szentségimádás Magyar Hazánkért. A templom 9 órától nyitva 12-ig szentgyónás elvégzésére és imádságra.
  • Jövő vasárnap nagyböjt második vasárnapja. A szentmiséken a katolikus iskolák javára gyűjtjük a pénzadományokat.
  • A szentmisék előtt félórával gyónási lehetőség!
  • Sajnálattal közöljük, plébániánk úgy nevezett ,,vonalas telefonja” műszaki okok miatt még mindig nem működik. Ezért fax szolgáltatás sincs. Elérhetőségünk személyesen a plébániai iroda nyitvatartási idejében, illetve a szentmisék után a sekrestyében vagy interneten. E-mail címünk: alsovizivarosiplebania@gmail.com Valamint plébániai kormányzó urunk, Marco testvér mobiltelefonjain várja a hozzáfordulókat. Ezek: +36 30 463 7544, vagy +36 20 66 33 593

Kedves híveink!

Egyházközségünk fenntartására, kiadásaink fedezésére várjuk egyházi hozzájárulásuk, más néven az  egyházi adó befizetését a 2018. évre. A hozzájárulás mértéke mindenki lelkiismeretére van bízva. Ajánlott összeg az éves jövedelem 1 százaléka. Számítunk szíves megértésükre. Itt hirdetjük, akik az egyházi hozzájárulásukat bankon keresztül, átutalással szeretnék teljesíteni, adományukat a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára is átutalhatják. Sokan választják már ezt korszerű megoldást. Adományaikat előre köszönjük! Nagy szükségünk van rá.