Hirdetések

2023. június 4-től június 11-ig.

  • Vasárnap Szentháromság vasárnapja főünnep. Vasárnapi miserend.
  • Hétfőn Szent Bonifác püspök vértanú emléknapja.
  • Csütörtökön Gesturi Boldog Miklós kapucinus emléknapja.
  • Pénteken 17 órakor szentségimádás, majd 18 órakor szentmise.
  • Szombaton a reggel 7 órakor kezdődő szentmisét Magyar Hazánkért ajánljuk fel. Utána szentségimádás. A templom 10 órától nyitva a déli harangszóig imádságra és szentgyónásra.
  • Vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség főünnepe. Elmarad a szentmise reggel 8 órakor, mert közösen ünneplünk a felső-vízivárosi Szent Anna plébánia híveivel. Az ünnepi szentmise és a körmenet – immár hagyományosan – 9 órától a Szent Anna templomban. Onnan jövünk a templomunkba, ahol  zárjuk az ünneplést. Az olasz nyelvű szentmise ezért 11.30-kor kezdődik. Magyar nyelven szentmise 18 órakor.

 

Kedves testvérek!

Ez évben is számítunk szíves támogatásukra plébániánk fenntartásának,  kiadásainak fedezése céljából. Egyházi hozzájárulásukat, az úgy nevezett egyházi adót, – amelynek ajánlott mértéke az éves jövedelem 1 %-a és befizetése mindenki lelkiismeretére van bízva, – befizethetik a plébániai irodában annak nyitvatartási idejében, vagy a magyar nyelvű szentmisék után a sekrestyében készpénzzel. Van lehetőség bankon keresztül átutalni a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára. Sokan választják már ezt kedvező fizetési módot. Ha az egyösszegű befizetés gondot okoz, lehet akár több részletben is fizetni. Előre is nagy tisztelettel megköszönjük ..szíves támogatásukat!

Hozzászólások lezárva.