Hirdetések

Hirdetések 2020. augusztus 9-től augusztus 16-ig.

 • Vasárnap évközi 19. vasárnap. Templomunkban ezen a vasárnapon is 8 órakor és 19 (!) órakor lesz magyar nyelvű, 10.30-kor olasz nyelvű szentmise.
 • Híveinknek ismételten örömmel hirdetjük, hogy lehetőség van már templomunkban a korábban megszokott időpontokban részt venni a legszentebb áldozatban! Erdő Péter bíboros úr még júniusban elküldött körlevelében írta, hogy a kormány a vészhelyzettel kapcsolatban az azzal összefüggő szabályok módosításáról döntött. Ennek értelmében a másfél méter távolságtartást már nem írják elő kötelezően, a maszk viselése is csak bizonyos helyeken (közlekedés, patika, áruházak stb.) kötelező. Mivel a jogszabály a templomokra vonatkozóan külön nem rendelkezik, így ezeket  a korábbi rendelkezéseket nem  kötelező betartani. Az alábbi rendelkezések maradnak azonban továbbra is érvényben.
 • A szentelt víztartók üresek. Szentelt vizet hozott üvegben elvitelre a sekrestyében lehet kérni. Béke köszöntéskor a kézfogás még elmarad, csak meghajlással lehet jelezni a szándékot. Áldozáskor a miséző kézbe adja az Úr szent testét. Pénzadományokat a szentmise befejezése után a kijáratnál elhelyezett kosárba lehet elhelyezni. Ajánlatos, azonban inkább a plébánia bankszámlájára (számlaszám: 11702036-22377731) az e célra szánt összeget átutalni. A beteg testvéreinket arra kérjük, inkább maradjanak még otthon és kapcsolódjanak be, – ha van rá módjuk, – a televíziók, illetve a különböző médiumok által közvetített szentmisékbe.
 • A főegyházmegyénkben a bíboros főpásztor már csak beteg testvéreinkre vonatkozóan adott felmentést a vasárnapi szentmise látogatása alól. Azonban továbbra is óvatosságra intjük kedves híveinket. Vigyázzunk még egymásra, a veszély nem múlt el!
 • Gyónási lehetőség a szentmisék alatt, vagy hétköznapokon a templom nyitvatartási idejében  a folyosón lévő szobában (bejárat a Szent Ferenc oltár mellett).
 • A templomunk keddtől szombatig 10 óra és a déli harangszó között nyitva imádságra.
 • Hétfőn Szent Lőrinc diakónus vértanú ünnepe. Bessenyey Zoltánné temetése 12 órakor a Farkasréti temetőben.
 • Kedden Assisi Szent Klára, Szent Ferenc második rendje alapítójának ünnepe. Vincze Attila temetése 13.45-kor a Farkasréti temetőben. Engesztelő szentmise érte 17 órakor a templomban.
 • Csütörtökön Avianoi Boldog Márk ünnepe. Fatimai szentmise 12 órakor.
 • Pénteken Szent Maximilián Kolbe vértanú emléknapja.  A szentségimádás 17 órakor kivételesen elmarad.
 • Szombaton Szűz Mária mennybemenetelének főünnepe. Ezen a napon kötelező szentmisén részt venni! Reggel 7 órakor szentmise Magyar Hazánkért, majd szentóra 9 óráig. 10.30-kor olasz nyelvű szentmise. 19 órakor magyar nyelvű szentmise.
 • Jövő vasárnap évközi 20. vasárnap.
 • A nyári időszakban, azaz július és augusztus hónapokban a vasárnap esti szentmisék 19 órakor kezdődnek!

Kedves hívek!

Ez évben is számítunk szíves támogatásukra plébániánk fenntartásának, kiadásainak fedezése céljából. Egyházi hozzájárulásukat, az úgy nevezett egyházi adót, amelynek ajánlott mértéke az éves jövedelem 1 %-a és befizetése mindenki lelkiismeretére van bízva, befizethetik a plébániai irodában annak nyitvatartási idejében, vagy a magyar nyelvű szentmisék után a sekrestyében készpénzzel. Van lehetőség bankon keresztül átutalni a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára. Sokan választják már ezt kedvező fizetési módot. Ha az egyösszegű befizetés gondot okoz, lehet akár több részletben is fizetni. Előre is nagy tisztelettel megköszönjük szíves támogatásukat!