Hirdetések

Hirdetések 2020. október 25-től november 1-ig.

Nyomatékosan felhívjuk kedves híveink figyelmét, hogy a napról napra súlyosbodó járványügyi helyzet miatt a liturgiákon orrot és szájat eltakaró maszkban vegyenek részt, ezzel is szolgálják felebarátainkért érzett felelősség tudatot!

 • Ezen a héten még rózsafüzért imádkozunk fél órával az esti szentmise előtt. (Pénteken elmarad a szentségimádás!)
 • A templomunk keddtől szombatig 10 óra és a déli harangszó között nyitva van imádságra.
 • Gyónási lehetőség a szentmisék alatt, vagy hétköznapokon a templom nyitvatartási idejében  a folyosón lévő szobában (bejárat a Szent Ferenc oltár mellett).
 • Pénzadományokat a szentmise befejezése után a kijáratnál elhelyezett kosárba lehet elhelyezni. Ajánlatos, azonban inkább a plébánia bankszámlájára (számlaszám: 11702036-22377731) az e célra szánt összeget átutalni. A beteg testvéreinket arra kérjük, inkább maradjanak még otthon és kapcsolódjanak be, – ha van rá módjuk, – a televíziók, illetve a különböző médiumok által közvetített szentmisékbe.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Kar a megváltozott járványügyi helyzetre tekintettel intézkedéseket léptetett érvénybe. Ezek a következők:
 • –   első és legfontosabb intézkedés, hogy megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember a szentmisén és közösségi alkalmakon (temetés, esküvő, stb.) ne vegyen részt! E feltétel betartására fel kell hívni a hívek figyelmét.
 • –   továbbra is kérjük a kézfogás mellőzését.
 • –   az áldoztatás továbbra is kézbe történjék.
 • –  a paptestvérek a szentmise előtt és utána is, valamint az áldoztatás előtt fertőtlenítsék kezüket, áldoztatáskor viseljenek maszkot.
 • –  gyóntatáskor mindketten használjanak maszkot és tartsanak megfelelő távolságot.
 • –   a szenteltvíztartók legyen üresek.
 • kérjük a híveket, viseljenek maszkot, a templomba belépéskor fertőtlenítsék kezüket és tartsanak egymástól másfél méteres távolságot.
 • A főegyházmegyénkben a bíboros főpásztor már csak beteg testvéreinkre vonatkozóan adott felmentést a vasárnapi szentmise látogatása alól. Azonban továbbra is óvatosságra intjük kedves híveinket. Vigyázzunk nagyon egymásra, a veszély nem múlt el!
 • Vasárnap az évközi 30. vasárnap. Szentmisék vasárnap szokásos rendben.
 • Szerdán Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. 
 • Szombaton 7 órakor a szentmisét és az azt követő szentségimádást Magyar Hazánkért ajánljuk fel.
 • Vasárnap Mindenszentek főünnepe. Aki a mai naptól jövő vasárnapig áhítatos lélekkel temetőt látogat és imádkozik az elhunytakért, teljes búcsút nyerhet a szenvedő lelkek javára.
 • Már most örömmel jelentjük kedves híveiknek, hogy templombúcsúnk idejére, – várhatóan november 13-tól 15-ig, – templomunkban tartózkodik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje! A fogadásával kapcsolatos eseményekről és alkalmakról hirdetéseinkben időben adunk tájékoztatást.

Kedves hívek!

Ez évben is számítunk szíves támogatásukra plébániánk fenntartásának, kiadásainak fedezése céljából. Egyházi hozzájárulásukat, az úgy nevezett egyházi adót, amelynek ajánlott mértéke az éves jövedelem 1 %-a és befizetése mindenki lelkiismeretére van bízva, befizethetik a plébániai irodában annak nyitvatartási idejében, vagy a magyar nyelvű szentmisék után a sekrestyében készpénzzel. Van lehetőség bankon keresztül átutalni a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára. Sokan választják már ezt kedvező fizetési módot. Ha az egyösszegű befizetés gondot okoz, lehet akár több részletben is fizetni. Előre is nagy tisztelettel megköszönjük szíves támogatásukat!