Nagyböjti 3. vasárnap – Sergio atya

A mai napon a liturgia bemutatja az Isten irgalmasságát és a megtérést. Az első olvasmány bemutatja az Isten irgalmasságát, aki meg akarja menteni a népét, Egyiptomban ugyanis nagy nyomorúságban éltek. Mózes Egyiptomból menekült és Midián földjén telepedett le. Pásztorként élt. Egy alkalommal, amikor legeltette apósának, Jetronak a juhait, látomása volt: látott egy bokrot, ami égett, de nem égett el. Ez az Isten jele volt. Isten egy égő tűz. „Isten a szeretet” mondja később János. Isten egy égő tűz, ami mindig ég, mert Ő örökkévaló. Mózes közeledni akart hozzá, hogy lássa, mi ez a gyönyörű jelenség, de Isten megszólította őt: „Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld.” És Isten bemutatkozik: „ Én vagyok atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene”. Istenünk egy olyan Isten, aki személyes kapcsolatot keres velünk, ami az igazi öröm, békesség és boldogság forrása. Az Úr kinyilatkoztatja a saját irgalmasságát: „Láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek és hallottam panaszát a munkafelügyelők miatt; igen, ismerem szenvedését.”
Isten nem nézi tétlenül az emberi szenvedéseket, sőt, nagyon figyel rájuk. Az Ő tekintete világosan lát. „Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről”. Az Úr kiszabadítja népét a rabszolgaságból, és kivezeti arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel folyó országba, egy olyan országba, ahol örömmel lehet élni, békességben és jólétben és Istennel állandó kapcsolatban.
Testvér ez a történet Izrael története de a te törteneted is. Isten ezt akarja tenni veled is! Ki akar szabadítani a bűnből a halálból hogy élhess egy új életet, egy új kapcsolatot Vele! Ő meg akarja osztani veled az örök életet!
Ő jön hozzád. Nem vár rád, hanem eléd megy. Ő mondja neked most, rajtam keresztül, szeretlek, ahogyan vagy, a bűneiddel együtt. Ismerd fel, hogy a saját Egyiptomodban vagy, ahol valóban bűnös vagy, irigy, gőgös, parázna, féktelen, gyil¬kos, rabló, tolvaj, képmutató. Igen, ilyen vagyok!
Ez az igazság. Rajtam keresztül Jézus Krisztus hirdeti neked és nekem, hogy van lehetőséged újra kezdeni, Vele! Ez a szó amit, most hallasz, hatalmas erővel érkezik hozzád, mert Krisztus él. Higgyél benne, hallgasd meg figyelemmel, amit mondok, mert az életed ma megváltozhat.
Isten kinyilatkoztatja az ő nevét: „Én vagyok, aki vagyok.” Ez a név azt jelenti, veletek vagyok és veletek leszek; én vagyok, aki most elmegy, hogy titeket kiszabadítsalak. Ez a név az Isten terve,
az Isten valóság. Bemutatja nekünk ki az Isten és mit cselekszik értünk. Adja nekünk a reménységet, a bizalmat, hogy élhetsz egy új életet Vele! Az evangéliumban Jézus felhívja a figyelmünket arra, hogy milyen fontos a megtérés. Ha nem térsz vissza Istenhez, nem tapasztalhatod meg az ő szabadságát, az irgalmasságát és az ő szeretetét. Néhányan elmondják Jézusnak a legújabb híreket, És Jézus tudja, hogy mit kell mondjon az ijesztő hírek hallatán: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel  így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy art gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és megolte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? 5Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.”
Ha nincs megtérés, pusztulás lesz és halál. Ne gondold, hogy ez az hír csak a bűnösökre vonatkozik és réd nem! Pont fordítva! Ez a szó ma neked szól! Térj vissza Istenhez!

Hozzászólások lezárva.