Hirdetések

Hirdetések 2020. szeptember 20-tól szeptember 27-ig.

 • Vasárnap az évközi 25. vasárnap. Templomunkban ezen a vasárnapon is 8 órakor és 18 órakor lesz magyar nyelvű, 10.30-kor olasz nyelvű szentmise. Ma van a templom felszentelésének évfordulója. Natali Lukács belgrádi püspök 304 évvel ezelőtt szentelte fel Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére.  Az esti szentmise után 19 órakor orgona-hangverseny, amelyen a sorozat szerkesztője és szervezője, Lendvai István Gábor orgonál.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Kar a megváltozott járványügyi helyzetre tekintettel intézkedéseket léptetett érvénybe. Ezek a következők:
 • –   első és legfontosabb intézkedés, hogy megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember a szentmisén és közösségi alkalmakon (temetés, esküvő, stb.) ne vegyen részt! E feltétel betartására fel kell hívni a hívek figyelmét.
 • –   továbbra is kérjük a kézfogás mellőzését.
 • –   az áldoztatás továbbra is kézbe történjék.
 • –   kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmise előtt és utána is, valamint az áldoztatás előtt fertőtlenítsék kezüket, áldoztatáskor viseljenek maszkot.
 • –  gyóntatáskor mindketten használjanak maszkot és tartsanak megfelelő távolságot.
 • –   a szenteltvíztartók legyen üresek.
 • kérjük a híveket, viseljenek maszkot, a templomba belépéskor fertőtlenítsék kezüket és tartsanak egymástól másfél méteres távolságot.
 • –  pénzadományokat a szentmise befejezése után a kijáratnál elhelyezett kosárba lehet elhelyezni. Ajánlatos, azonban inkább a plébánia bankszámlájára (számlaszám: 11702036-22377731) az e célra szánt összeget átutalni. A beteg testvéreinket arra kérjük, inkább maradjanak még otthon és kapcsolódjanak be, – ha van rá módjuk, – a televíziók, illetve a különböző médiumok által közvetített szentmisékbe.
 • A főegyházmegyénkben a bíboros főpásztor már csak beteg testvéreinkre vonatkozóan adott felmentést a vasárnapi szentmise látogatása alól. Azonban továbbra is óvatosságra intjük kedves híveinket. Vigyázzunk nagyon egymásra, a veszély nem múlt el!
 • Gyónási lehetőség a szentmisék alatt, vagy hétköznapokon a templom nyitvatartási idejében  a folyosón lévő szobában (bejárat a Szent Ferenc oltár mellett).
 • A templomunk keddtől szombatig 10 óra és a déli harangszó között nyitva van imádságra.
 • Hétfőn Szent Máté apostol és evangelista ünnepe.
 • Kedden Santhiai Szent Ignác kapucinus emléknapja.
 • Szerdán Pietrelcinai Szent Pio emléknapja.
 • Csütörtökön Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe.
 • Pénteken 17 órától szentségimádás.
 • Szombaton reggel 7 órakor szentmise Magyar Hazánkért, majd szentóra 9 óráig. 10 órakor gyászmise Dr. Szabó Sándorért.
 • Jövő vasárnap évközi 26. vasárnap.

Kedves hívek!

Ez évben is számítunk szíves támogatásukra plébániánk fenntartásának, kiadásainak fedezése céljából. Egyházi hozzájárulásukat, az úgy nevezett egyházi adót, amelynek ajánlott mértéke az éves jövedelem 1 %-a és befizetése mindenki lelkiismeretére van bízva, befizethetik a plébániai irodában annak nyitvatartási idejében, vagy a magyar nyelvű szentmisék után a sekrestyében készpénzzel. Van lehetőség bankon keresztül átutalni a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára. Sokan választják már ezt kedvező fizetési módot. Ha az egyösszegű befizetés gondot okoz, lehet akár több részletben is fizetni. Előre is nagy tisztelettel megköszönjük szíves támogatásukat!