Hirdetések

2023. június 4-től június 11-ig.

  • Vasárnap Szentháromság vasárnapja főünnep. Vasárnapi miserend.
  • Hétfőn Szent Bonifác püspök vértanú emléknapja.
  • Csütörtökön Gesturi Boldog Miklós kapucinus emléknapja.
  • Pénteken 17 órakor szentségimádás, majd 18 órakor szentmise.
  • Szombaton a reggel 7 órakor kezdődő szentmisét Magyar Hazánkért ajánljuk fel. Utána szentségimádás. A templom 10 órától nyitva a déli harangszóig imádságra és szentgyónásra.
  • Vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség főünnepe. Elmarad a szentmise reggel 8 órakor, mert közösen ünneplünk a felső-vízivárosi Szent Anna plébánia híveivel. Az ünnepi szentmise és a körmenet – immár hagyományosan – 9 órától a Szent Anna templomban. Onnan jövünk a templomunkba, ahol  zárjuk az ünneplést. Az olasz nyelvű szentmise ezért 11.30-kor kezdődik. Magyar nyelven szentmise 18 órakor.

 

Kedves testvérek!

Ez évben is számítunk szíves támogatásukra plébániánk fenntartásának,  kiadásainak fedezése céljából. Egyházi hozzájárulásukat, az úgy nevezett egyházi adót, – amelynek ajánlott mértéke az éves jövedelem 1 %-a és befizetése mindenki lelkiismeretére van bízva, – befizethetik a plébániai irodában annak nyitvatartási idejében, vagy a magyar nyelvű szentmisék után a sekrestyében készpénzzel. Van lehetőség bankon keresztül átutalni a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára. Sokan választják már ezt kedvező fizetési módot. Ha az egyösszegű befizetés gondot okoz, lehet akár több részletben is fizetni. Előre is nagy tisztelettel megköszönjük ..szíves támogatásukat!