Hirdetések

Hirdetések 2021. február 28-tól március 7-ig.

Nyomatékosan felhívjuk kedves híveink figyelmét, hogy a napról napra súlyosbodó járványügyi helyzet miatt a liturgiákon orrot és szájat eltakaró maszkban vegyenek részt, ezzel is szolgálják felebarátainkért érzett felelősség tudatot!

 • Vasárnap nagyböjt második vasárnapja. Vasárnapi miserend. Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára.
 • Kedden Prágai Szent Ágnes klarissza megemlékezése.
 • Csütörtökön Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú megemlékezése,
 • Pénteken 17.15-kor keresztút a templomban, majd 18 órakor szentmise.
 • Szombaton szentmise reggel 7 órakor. A templom nyitva 10-től a déli harangszóig imádságra és gyónásra.
 • Vasárnap nagyböjt harmadik vasárnapja.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar a megváltozott járványügyi helyzetre tekintettel intézkedéseket léptetett érvénybe. Ezek a következők:

 • –   első és legfontosabb intézkedés, hogy megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember a szentmisén és közösségi alkalmakon (temetés, esküvő, stb.) ne vegyen részt! E feltétel betartására fel kell hívni a hívek figyelmét.
 • –   továbbra is kérjük a kézfogás mellőzését.
 • –   az áldoztatás továbbra is kézbe történjék.
 • –  a paptestvérek a szentmise előtt és utána is, valamint az áldoztatás előtt fertőtlenítsék kezüket, áldoztatáskor viseljenek maszkot.
 • –  gyóntatáskor mindketten használjanak maszkot és tartsanak megfelelő távolságot.
 • –   a szenteltvíztartók üresek.
 • kérjük a híveket, okvetlenül viseljenek maszkot, a templomba belépéskor fertőtlenítsék kezüket és tartsanak egymástól a nem közös háztartásban élők másfél méteres távolságot.
 • A főegyházmegyénkben a bíboros főpásztor már csak beteg testvéreinkre vonatkozóan adott felmentést a vasárnapi szentmise látogatása alól. Azonban továbbra is óvatosságra intjük kedves híveinket. Vigyázzunk nagyon egymásra, a veszély nem múlt el!
 • A templomunk a hideg idő beköszöntével csak szombaton van nyitva 10 óra és a déli harangszó között. Napközben a templom előtere van nyitva a nagy kapunál.
 • Gyónási lehetőség a szentmisék alatt, vagy szombaton a templom nyitvatartási idejében  a folyosón lévő szobában (bejárat a Szent Ferenc oltár mellett).
 • Pénzadományokat a szentmise befejezése után a kijáratnál kosárba lehet elhelyezni. Ajánlatos, azonban inkább a plébánia bankszámlájára (számlaszám: 11702036-22377731) az e célra szánt összeget átutalni.
 • A beteg testvéreinket arra kérjük, inkább maradjanak otthon és kapcsolódjanak be, – ha van rá módjuk, – a televíziók, illetve a különböző médiumok által közvetített szentmisékbe.
 • Tekintettel a korona-vírus helyzetre, a plébániai iroda nem fogadhatja a hozzáfordulókat személyesen. Kérjük a kedves hívek szíves megértését.  Amennyiben valakinek intézni valója akad, irodavezetőnk pénteken a hivatali időben a +36 70 313 1791 számon fogadja  a hívásokat.

 

Kedves testvéreink!

Ez évben is számítunk szíves támogatásukra plébániánk fenntartásának,  kiadásainak fedezése céljából. Egyházi hozzájárulásukat, az úgy nevezett egyházi adót, – amelynek ajánlott mértéke az éves jövedelem 1 %-a és befizetése mindenki lelkiismeretére van bízva, – befizethetik a plébániai irodában annak nyitvatartási idejében, vagy a magyar nyelvű szentmisék után a sekrestyében készpénzzel. Van lehetőség bankon keresztül átutalni a plébánia 11702036-22377731 számú bankszámlájára. Sokan választják már ezt kedvező fizetési módot. Ha az egyösszegű befizetés gondot okoz, lehet akár több részletben is fizetni. Előre is nagy tisztelettel megköszönjük szíves támogatásukat!